World Electronic Sports Games 2016|Group C|Thursday, January 12, 10:00PM
Overview
Game 1
Beesa
Alder Beano
Hook
Mohammad Al-Sheikh
MagE-
Anas Hirzalla
SparDa
Feras Shamaleh
AfrOmoush
Mohammad Omoush
Ori
Zeng Jiaoyang
White
Lei Yipei
Adong
Chen Yingdong
Fonte
Lai Xingyu
Tone
Ye Wei
Swallow
Yang Jiachao
MoPao
Hu Jiaxing
Game 2
Beesa
Alder Beano
Hook
Mohammad Al-Sheikh
MagE-
Anas Hirzalla
SparDa
Feras Shamaleh
AfrOmoush
Mohammad Omoush
Ori
Zeng Jiaoyang
White
Lei Yipei
Adong
Chen Yingdong
Fonte
Lai Xingyu
Tone
Ye Wei
Swallow
Yang Jiachao
MoPao
Hu Jiaxing