World Electronic Sports Games 2016 | Group C | Thursday, January 12, 7:00PM
Overview
Game 1
Beesa
Alder Beano
Hook
Mohammad Al-Sheikh
MagE-
Anas Hirzalla
SparDa
Feras Shamaleh
AfrOmoush
Mohammad Omoush
Swallow
Yang Jiachao
Ori
Zeng Jiaoyang
MoPao
Hu Jiaxing
White
Lei Yipei
Adong
Chen Yingdong
Game 2
Beesa
Alder Beano
Hook
Mohammad Al-Sheikh
MagE-
Anas Hirzalla
SparDa
Feras Shamaleh
AfrOmoush
Mohammad Omoush
Swallow
Yang Jiachao
Ori
Zeng Jiaoyang
MoPao
Hu Jiaxing
White
Lei Yipei
Adong
Chen Yingdong