World Electronic Sports Games 2016|Group C|Thursday, January 12, 12:30AM
Overview
Game 1
Ori
Zeng Jiaoyang
White
Lei Yipei
Adong
Chen Yingdong
Fonte
Lai Xingyu
Tone
Ye Wei
Swallow
Yang Jiachao
MoPao
Hu Jiaxing
L4W
Sedat Çetinkara
PosingAsMe
Soner Kursat
Kosigin
Murat Karacaköylü
mamakclub
Burak Hacıömeroğlu
Wuiter
Faruk Terci
Game 2
Ori
Zeng Jiaoyang
White
Lei Yipei
Adong
Chen Yingdong
Fonte
Lai Xingyu
Tone
Ye Wei
Swallow
Yang Jiachao
MoPao
Hu Jiaxing
L4W
Sedat Çetinkara
PosingAsMe
Soner Kursat
Kosigin
Murat Karacaköylü
mamakclub
Burak Hacıömeroğlu
Wuiter
Faruk Terci