World Electronic Sports Games 2016|Group C|Friday, January 13, 6:00AM
Overview
Game 1
Ori
Zeng Jiaoyang
White
Lei Yipei
Adong
Chen Yingdong
Fonte
Lai Xingyu
Tone
Ye Wei
Swallow
Yang Jiachao
MoPao
Hu Jiaxing
Songz
Andrés Moreno
Blind
Andree Orbea
Garb
Gerson Ramos
Peace
Josue Silva
AnGeLMoN
Romario Ruiz
Game 2
Ori
Zeng Jiaoyang
White
Lei Yipei
Adong
Chen Yingdong
Fonte
Lai Xingyu
Tone
Ye Wei
Swallow
Yang Jiachao
MoPao
Hu Jiaxing
Songz
Andrés Moreno
Blind
Andree Orbea
Garb
Gerson Ramos
Peace
Josue Silva
AnGeLMoN
Romario Ruiz