World Electronic Sports Games 2016|Group D|Friday, January 13, 6:00AM
Overview
Game 1Game 2
Game 1
Benjaz
Benjamin Lanaos
Kotaro
Alonso Leon
Kingteka
Renato Garcia
Stinger
Steven Vargas
Accel
Christian Cruz
Hy
Zheng Shuo
Chalice
Yang Shen
Drug
Liu Zaixian
mool
Zeng Yulei
sugar baby
Li Yajun
Game 2
Benjaz
Benjamin Lanaos
Kotaro
Alonso Leon
Kingteka
Renato Garcia
Stinger
Steven Vargas
Accel
Christian Cruz
Hy
Zheng Shuo
Chalice
Yang Shen
Drug
Liu Zaixian
mool
Zeng Yulei
sugar baby
Li Yajun