Nanyang Championships Season 2|Losers' Round 3|Saturday, July 9, 4:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao
inflame
Yongzheng He
Xz
Chen Zezhi
Ame
Chunyu Wang
ADD
Zuoyi Xiao
Icy
Peng Wang
June
Shiyang Lin
Victoria
Chen Guanhong
Demons
Cuoyi Xiao
VOD|Game 2
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao
inflame
Yongzheng He
Xz
Chen Zezhi
Ame
Chunyu Wang
ADD
Zuoyi Xiao
Icy
Peng Wang
June
Shiyang Lin
Victoria
Chen Guanhong
Demons
Cuoyi Xiao