The Frankfurt Major|Loser's Bracket Round 3|Thursday, November 19, 8:30AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao
eLeVeN
Yangwei Ren
LaNm
Zhicheng Zhang
oldchicken
Zhiyong Wang
garder
Liu Xinzhou
Sylar
Jia Jun Liu
VOD|Game 2
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao
eLeVeN
Yangwei Ren
LaNm
Zhicheng Zhang
oldchicken
Zhiyong Wang
garder
Liu Xinzhou
Sylar
Jia Jun Liu
VOD|Game 3
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao
eLeVeN
Yangwei Ren
LaNm
Zhicheng Zhang
oldchicken
Zhiyong Wang
garder
Liu Xinzhou
Sylar
Jia Jun Liu