The Shanghai Major|Winner's Bracket|Wednesday, March 2, 3:20AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
Febby
Kim Yong-min
QO
Kim Seon-yeob
DuBu
Kim Doo-young
Forev
Lee Sang-don
Velo
Kim Seon-yeob
Reisen
Lee Jun-yeong
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao
VOD|Game 2
Febby
Kim Yong-min
QO
Kim Seon-yeob
DuBu
Kim Doo-young
Forev
Lee Sang-don
Velo
Kim Seon-yeob
Reisen
Lee Jun-yeong
Ame
Chunyu Wang
Xz
Chen Zezhi
Victoria
Chen Guanhong
Maybe
Yao Lu
Jixing
Xiao Zihao