World Electronic Sports Games 2016|Group C|Thursday, January 12, 4:30AM
Overview
Game 1
Jacko
Jacko Soriano
Paul-
Paul Parks
Yabish
Alchino Yusores
Erice
Erice Guerra
BYB
Mark Gavin
Ori
Zeng Jiaoyang
White
Lei Yipei
Adong
Chen Yingdong
Fonte
Lai Xingyu
Tone
Ye Wei
Swallow
Yang Jiachao
MoPao
Hu Jiaxing
Game 2
Jacko
Jacko Soriano
Paul-
Paul Parks
Yabish
Alchino Yusores
Erice
Erice Guerra
BYB
Mark Gavin
Ori
Zeng Jiaoyang
White
Lei Yipei
Adong
Chen Yingdong
Fonte
Lai Xingyu
Tone
Ye Wei
Swallow
Yang Jiachao
MoPao
Hu Jiaxing