The Manila Major|Group C|Friday, June 3, 10:00PM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
Ghost
Zheng Jie
mikasa
Tong Junjie
Yang
Zhou Haiyang
jaH
Matthew Penaroza
END
Yang Pu
NoNo
Wang Xin
Mushi
Chai Yee Fung
Ohaiyo
Chong Zin Khoo
YamateH
Ng Wei Poong
Febby
Kim Yong-min
Inyourdream
Muhammad Rizky Anugrah
VOD|Game 2
Ghost
Zheng Jie
mikasa
Tong Junjie
Yang
Zhou Haiyang
jaH
Matthew Penaroza
END
Yang Pu
NoNo
Wang Xin
Mushi
Chai Yee Fung
Ohaiyo
Chong Zin Khoo
YamateH
Ng Wei Poong
Febby
Kim Yong-min
Inyourdream
Muhammad Rizky Anugrah