China - Gold League|Grand Finals|Saturday, January 23, 6:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5Game 6Game 7
VOD|Game 1
M
Pu Hao
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Game 2
M
Pu Hao
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Game 3
M
Pu Hao
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Game 4
M
Pu Hao
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Game 5
M
Pu Hao
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Game 6
M
Pu Hao
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen