China - Gold League|Semifinals|Friday, January 22, 6:30AM
Overview
Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5
VOD|Game 1
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
Jaehyun
Jae Hyun Park
Noblesse
Chae Do Jun
Sniper
Kwon Tae Hoon
sCsC
Kim Seung Chul
CrazymoviNG
Han Ki Su
Game 2
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
Jaehyun
Jae Hyun Park
Noblesse
Chae Do Jun
Sniper
Kwon Tae Hoon
sCsC
Kim Seung Chul
CrazymoviNG
Han Ki Su
Game 3
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
Jaehyun
Jae Hyun Park
Noblesse
Chae Do Jun
Sniper
Kwon Tae Hoon
sCsC
Kim Seung Chul
CrazymoviNG
Han Ki Su
Game 4
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
Jaehyun
Jae Hyun Park
Noblesse
Chae Do Jun
Sniper
Kwon Tae Hoon
sCsC
Kim Seung Chul
CrazymoviNG
Han Ki Su