China - Gold League|Semifinals|Friday, January 22, 6:30AM
Overview
Game 1Game 2Game 3Game 4Game 5
VOD|Game 1
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
sCsC
Kim Seung Chul
CrazymoviNG
Han Ki Su
Jaehyun
Jae Hyun Park
Noblesse
Chae Do Jun
Sniper
Kwon Tae Hoon
Game 2
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
sCsC
Kim Seung Chul
CrazymoviNG
Han Ki Su
Jaehyun
Jae Hyun Park
Noblesse
Chae Do Jun
Sniper
Kwon Tae Hoon
Game 3
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
sCsC
Kim Seung Chul
CrazymoviNG
Han Ki Su
Jaehyun
Jae Hyun Park
Noblesse
Chae Do Jun
Sniper
Kwon Tae Hoon
Game 4
Gmn
Guo Jiayi
Sr
Huang Haojie
Sk
Song Jize
sw770
Liu Xuexiang
canjian
Chen Tianze
M
Pu Hao
sCsC
Kim Seung Chul
CrazymoviNG
Han Ki Su
Jaehyun
Jae Hyun Park
Noblesse
Chae Do Jun
Sniper
Kwon Tae Hoon