China - GHL Summer 2016|Group B|Monday, August 15, 8:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
Game 1
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
eAtPeople
loktar
sa
king
wang
Game 2
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
eAtPeople
loktar
sa
king
wang