China - GHL Summer 2016|Group B|Tuesday, August 9, 6:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
Game 1
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Gmn
Guo Jiayi
M
Pu Hao
Sk
Song Jize
Six
Xu Yiran
C
Zheng Xiangzhi
Game 2
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Gmn
Guo Jiayi
M
Pu Hao
Sk
Song Jize
Six
Xu Yiran
C
Zheng Xiangzhi
Game 3
XingChen
Lunhan Kang
Tumi
Zhiha Wu
qianxiao
Li Qian
misaka
Zhou Lizhong
Tiger
Hanfei Chen
Gmn
Guo Jiayi
M
Pu Hao
Sk
Song Jize
Six
Xu Yiran
C
Zheng Xiangzhi