Taiwan – Spring Regional|Grand Finals|Sunday, March 13, 4:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
VOD|Game 1
GarnetDevil
Lai Yi I-Meng
Ostinger
boxer
BaitGod
Tai Cheng-en
Scroll
Yung Hsiu Lai
Tony
Baphomet
Li Chi-Hua
Lulumi
Chen Ting-Rui
BlueWay
Huang Kai-Wei
Rival
Wu Tsung-Han
Alpha
Wu Chun-Yu
GoDDog
Su Yu-Yen
VOD|Game 2
GarnetDevil
Lai Yi I-Meng
Ostinger
boxer
BaitGod
Tai Cheng-en
Scroll
Yung Hsiu Lai
Tony
Baphomet
Li Chi-Hua
Lulumi
Chen Ting-Rui
BlueWay
Huang Kai-Wei
Rival
Wu Tsung-Han
Alpha
Wu Chun-Yu
GoDDog
Su Yu-Yen
VOD|Game 3
GarnetDevil
Lai Yi I-Meng
Ostinger
boxer
BaitGod
Tai Cheng-en
Scroll
Yung Hsiu Lai
Tony
Baphomet
Li Chi-Hua
Lulumi
Chen Ting-Rui
BlueWay
Huang Kai-Wei
Rival
Wu Tsung-Han
Alpha
Wu Chun-Yu
GoDDog
Su Yu-Yen