China - GHL Summer 2016|Group A|Wednesday, August 10, 8:00AM
Overview
Game 1Game 2Game 3
Game 1
Ymonk
Fang Yongfei
Again
Wang Wenqiang
Jojo
Yaotao Jian
Wings
Chen Yukai
Kiteww
Wu Yifan
GGOD
yaoyao
Li Haibo
365
Kid.cn
Duan Jiazuo
Alooffool
Gu Jing
Wind
Game 2
Ymonk
Fang Yongfei
Again
Wang Wenqiang
Jojo
Yaotao Jian
Wings
Chen Yukai
Kiteww
Wu Yifan
GGOD
yaoyao
Li Haibo
365
Kid.cn
Duan Jiazuo
Alooffool
Gu Jing
Wind