LMS Spring|Week 2 - Day 2|Friday, January 22, 6:00AM
Overview
VOD|Game 1
Rabi2
Chien Wen Su
Never
Hong Yu Shih
AJ
Yan Jun Chen
SpeaR
Yi Zhong Chen
KuKu
Ka Fu Lam
Nexus
Tung Tung
SuwaKo
Wei-Yang Zou
LBB
Bing-Sin Liou
SuKi
Ming-syuan Sie
exciting
Boa-hao Chang
Mist
Kai yue Xu
Pony
Wu Jiahua
YO
Chih-wei Fan
VOD|Game 2
Rabi2
Chien Wen Su
Never
Hong Yu Shih
AJ
Yan Jun Chen
SpeaR
Yi Zhong Chen
KuKu
Ka Fu Lam
Nexus
Tung Tung
SuwaKo
Wei-Yang Zou
LBB
Bing-Sin Liou
SuKi
Ming-syuan Sie
exciting
Boa-hao Chang
Mist
Kai yue Xu
Pony
Wu Jiahua
YO
Chih-wei Fan