LMS Summer|Week 7|Sunday, July 31, 5:00AM
Overview
VOD|Game 1
NexusGnar
Top
MapleSnowGangplank
YORek'Sai
Jung
DinTerGragas
SuwaKoViktor
Mid
GearCassiopeia
LBBSivir
ADC
RaisonJhin
SuKiAlistar
Sup
OllehJanna
Malzahar
Trundle
Kassadin
BANS
Taliyah
Jinx
Vladimir
VOD|Game 2
Nexus
Tung Tung
SuwaKo
Wei-Yang Zou
LBB
Bing-Sin Liou
SuKi
Ming-syuan Sie
exciting
Boa-hao Chang
Mist
Kai yue Xu
Pony
Wu Jiahua
YO
Chih-wei Fan
MapleSnow
Yu-wei Yang
DinTer
Hung-wei Shiue
Gear
Kwok Wa Lam
Raison
Jeong Soo-bin
Olleh
Kim Joo-sung
Mars
Chia Chun Hsu
XiaoLiang
Liang-te Wu
Wind
Lai Chap Yin