LMS Spring|Week 1 - Day 1|Thursday, January 14, 8:00AM
Overview
VOD|Game 1
MapleSnow
Yu-wei Yang
DinTer
Hung-wei Shiue
Gear
Kwok Wa Lam
Raison
Jeong Soo-bin
Olleh
Kim Joo-sung
Mars
Chia Chun Hsu
XiaoLiang
Liang-te Wu
Wind
Lai Chap Yin
Rabi2
Chien Wen Su
Never
Hong Yu Shih
AJ
Yan Jun Chen
SpeaR
Yi Zhong Chen
KuKu
Ka Fu Lam
VOD|Game 2
MapleSnow
Yu-wei Yang
DinTer
Hung-wei Shiue
Gear
Kwok Wa Lam
Raison
Jeong Soo-bin
Olleh
Kim Joo-sung
Mars
Chia Chun Hsu
XiaoLiang
Liang-te Wu
Wind
Lai Chap Yin
Rabi2
Chien Wen Su
Never
Hong Yu Shih
AJ
Yan Jun Chen
SpeaR
Yi Zhong Chen
KuKu
Ka Fu Lam