LMS Spring|Week 8 - Day 3|Saturday, March 19, 9:00AM
Overview
VOD|Game 1
BoBo
Yu-lin Wang
Taizan
Jing-jia Lin
Apex
Chia Wei Sie
Dee
Jun-dee Chen
Dreamer
Jian-Hong Ceng
Vayn3z
Han Chen
Breaker
Yue-ting Shi
PaSa
Lo Hung Sing
AJ
Yan Jun Chen
SpeaR
Yi Zhong Chen
KuKu
Ka Fu Lam
Rabi2
Chien Wen Su
Never
Hong Yu Shih
VOD|Game 2
BoBo
Yu-lin Wang
Taizan
Jing-jia Lin
Apex
Chia Wei Sie
Dee
Jun-dee Chen
Dreamer
Jian-Hong Ceng
Vayn3z
Han Chen
Breaker
Yue-ting Shi
PaSa
Lo Hung Sing
AJ
Yan Jun Chen
SpeaR
Yi Zhong Chen
KuKu
Ka Fu Lam
Rabi2
Chien Wen Su
Never
Hong Yu Shih